Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. LAVIE Womenswear B.V. handelend onder de naam van LAVIE Womenswear, gevestigd aan de Dorpsstraat 32, 3931 EH, Woudenberg. KVK-nummer. 31030437 met bijbehorend BTW-nummer: NL812303076B01.

1.2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door LAVIE Womenswear georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.3. Overeenkomst via internet: een (koop-)overeenkomst op afstand, gesloten via internet.

1.4. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst via internet aangaat met LAVIE Womenswear.

1.5. Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen zoals als volgende opgenomen.

1.6. Website: www.lavie.nu

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Op alle overeenkomsten via internet, alsmede op de daarmee verband houdende aanbiedingen en leveringen van LAVIE Womenswear, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Voordat de overeenkomst via internet wordt gesloten wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Om een aankoop via internet te kunnen plaatsen moet door de Klant eerst akkoord worden gegaan met de tekst van de Algemene Voorwaarden van LAVIE Womenswear door middel van het aanvinken van het vakje ‘Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden’.

2.3. De Algemene Voorwaarden zijn ook in PDF-formaat op te vragen via de website www.lavie.nu
Artikel 3. Informatie

3.1. Verkoper is LAVIE Womenswear B.V, Dorpsstraat 32, 3931 EH, Woudenberg, e-mailadres: [email protected]

3.2. De belangrijkste kenmerken van het product, de prijs en de kosten van aflevering worden tijdens de bestelprocedure duidelijk aangegeven aan de Klant.

3.3. Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.4. LAVIE Womenswear is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

3.5. Het factuur- en afleveradres van de Klant dient in Nederland of België te liggen. Dit adres mag geen postbus zijn.

Artikel 4. Aanbiedingen

4.1. Aanbiedingen en prijzen van LAVIE Womenswear zijn geldig gedurende de op de website aangegeven termijn.

4.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij de Klant kan weten dat er sprake is van een vergissing of fout, binden LAVIE Womenswear niet.

Artikel 5. Overeenkomst/betaling/levering

5.1. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt LAVIE Womenswear via e-mail de ontvangst van die aanvaarding. In deze orderbevestiging zijn vermeld:
- de identiteit en het adres van LAVIE Womenswear;
- de belangrijkste kenmerken van het gekochte product;
- de prijs, met inbegrip van alle belastingen, van het product;
- de kosten van aflevering;
- de wijze van betaling;
- de wijze van aflevering;
- de mededeling dat de Klant het recht heeft om de overeenkomst binnen uiterlijk veertien dagen na ontvangst van het product zonder opgave van redenen te ontbinden.

5.2. De klant dient de betalingen aan LAVIE Womenswear volgens de in de orderbevestiging aangegeven methode te voldoen.

5.3. Zodra de volledige betaling door LAVIE Womenswear is ontvangen, stuurt LAVIE Womenswear het product zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen dertig dagen, aan de klant. Bij de levering wordt nogmaals een schriftelijke bevestiging verzonden van de in artikel 5.1. vermelde gegevens. Door het combineren van een fysieke winkel met een webshop, kan het zijn dat het door u via de webshop bestelde artikel onverhoopt toch niet bij ons op voorraad is. Mocht dit zich voordoen dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

5.4. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien levering van een besteld product na het sluiten van de overeenkomst onmogelijk blijkt te zijn zal LAVIE Womenswear de eventueel reeds door de Klant betaalde koopprijs zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen dertig dagen na ontvangst van de betaling aan de klant terugbetalen. Het ontvangen van een tegoedbon behoort niet tot de mogelijkheden.

5.5. Zodra het te leveren product op het opgegeven afleveradres is geleverd, gaat het risico, waar het dit product betreft, over op de klant. Het adres dat de Klant aan LAVIE Womenswear heeft opgegeven geldt als afleveradres.
Artikel 6. Ruilen

6.1 Artikelen gekocht in de webshop kunnen worden geruild in de winkel. Voor een nieuwe maat of variant kunt u ook via de webshop een nieuwe bestelling plaatsen.

6.2 Ondergoed kan wegens hygiëne redenen niet worden geretourneerd of geruild via de webshop of in de winkel.

6.3 Aankopen gedaan in de winkel kunnen binnen 14 weekdagen worden geruild of geretourneerd tenzij andere voorwaarden van toepassing zijn zoals verlopen retourtermijn of verbouwingsopruiming.

Artikel 7. Retourneren

7.1. Indien het afgeleverde product niet aan de verwachtingen van de Klant voldoet, kan de Klant het gekochte product binnen 14 dagen na ontvangst terugzenden aan LAVIE Womenswear, waarna LAVIE Womenswear vervolgens binnen 10 dagen na ontvangst van de klacht de klant per e-mail zal informeren.

7.2. Verzending van de retour dient plaats te vinden naar het volgende adres: LAVIE Womenswear, Dorpsstraat 28, 3931 EH, Woudenberg. Als bewijs van de verzenddatum geldt het door de Klant te ontvangen verzendbewijs. De Klant dient dit verzendbewijs te bewaren tot het geld is retour gestort op de rekening. Mocht de Klant besluiten het verzendbewijs niet te bewaren, vervalt de garantie. LAVIE Womenswear raadt klant aan voor de verzending van het product gebruik te maken van het verpakkingsmateriaal waarin de Klant de zending heeft ontvangen.

7.3. Bij elke zending van LAVIE Womenswear naar de Klant is een retourformulier bijgesloten. Bij een terugzending door de klant dient het retourformulier volledig te zijn ingevuld door de klant. Bij ontbreken van een retourformulier wordt de terugzending niet in behandeling genomen door LAVIE Womenswear. Wanneer het retourformulier vergeten is door de klant, graag contact te zoeken met de klantenservice. Wanneer het retourformulier ontbreekt bij de bestelling, gelieve contact te zoeken met klantenservice om een (nieuw) retourformulier te verkrijgen.

7.4. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Klant, dit staat vermeld op de website. Als je een artikel retourneert ontvangt u uw geld terug op de rekening waarmee de bestelling betaald is. Let wel op: als het totaalbedrag van de bestelling na retourneren onder de € 75,- komt, wordt er alsnog € 4,95 verzendkosten berekend. Dit bedrag brengen we in mindering bij de retourstorting.

7.5. Bij het terugzenden van het product door de Klant dient het te retourneren product ongebruikt, onbeschadigd, met aangehechte kaartjes en in de originele, onbeschadigde (schoenen)doos te zitten. LAVIE Womenswear raadt de Klant aan voor de verzending van het product gebruik te maken van de retourverpakking of het originele verpakkingsmateriaal waarin de Klant de zending heeft ontvangen.

7.6. LAVIE Womenswear is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

7.7. Indien het afgeleverde product niet aan de verwachtingen van de Klant voldoet kan de Klant het gekochte product binnen 14 dagen na ontvangst ook terugbrengen in de LAVIE Womenswear - winkel. De artikelen dienen ongebruikt en onbeschadigd met aangehechte kaartjes te zijn en in de originele, onbeschadigde (schoenen)doos te zitten. Bij het ruilen dient een aankoopbewijs en retourformulier te worden overgelegd. Onder aankoopbewijs wordt tevens verstaan een afdruk van de orderbevestiging als genoemd in artikel 5.1. of de schriftelijke bevestiging als genoemd in artikel 5.2.

7.8. Indien LAVIE Womenswear de reclamering gegrond acht, wordt na overleg met de Klant, het relevante product gerepareerd, vervangen of vergoed. Het ontvangen van een tegoedbon behoort ook tot de mogelijkheden. Mocht het pakket geretourneerd worden in de LAVIE Womenswear winkel kan dit enkele dagen langer duren in verband met onze interne vrachtroute.

7.9 Ondergoed kan wegens hygiëne redenen niet worden geretourneerd of geruild via de webshop of in de winkel.

Artikel 8. Garantie

8.1. LAVIE Womenswear hanteert als garantietermijn voor een product de voorgeschreven garantietermijn van de fabrikant van het product.

8.2. Op ritsen wordt standaard geen garantie gegeven.

8.3. Klachten kunnen zonder aankoopbewijs niet in behandeling worden genomen. Onder aankoopbewijs wordt tevens verstaan een afdruk van de bevestigings e-mail als genoemd in artikel 5.1. of de schriftelijke bevestiging als genoemd in artikel 5.2.

Artikel 9. Overmacht

9.1. In geval van overmacht is LAVIE Womenswear niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de Klant ontstane schade.

Artikel 10. Reviews

10.1 Wij verzamelen reviews via het platform van kiyoh. Alle beoordelingen worden gecontroleerd op echtheid. Zo weet je zeker dat de reviews die je hier leest afkomstig zijn van echte klanten. Na aankoop nodigen we al onze klanten uit om een beoordeling achter te laten. Als niet zeker is dat een review afkomstig is van een klant die iets heeft gekocht dan vraagt Kiyoh om een aankoopbewijs. Zo voorkomen we nepreviews. Als een review wordt geplaatst nadat producten of diensten gratis zijn geleverd of er sprake was van een betaalde samenwerking, dan wordt dit duidelijk vermeld. Meer informatie hierover vind je op de reviewpagina van Kiyoh.